Дървени играчки

new
Арка и пързалка
MS1
Арка и пързалка
new
Пиклер триъгълник, рампа за катерене/пързалка, Пиклер арка
20231
Пиклер триъгълник, рампа за катерене/пързалка, Пиклер арка
Двустранна магнитна дъска
ART 3001
Двустранна магнитна дъска
new
Пиклер триъгълник, рампа за катерене/пързалка
20232
Пиклер триъгълник, рампа за катерене/пързалка

Брезов шпертплат

Ние сме директен вносител на брезов шперплат с размер 1525 х 1525 мм. с дебелини 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 мм. и качество B/BB, BB/BB, BB/C, CC/CC. Поддържаме определени дебелини и качество на склад. Предлагаме разкрой на размер.

МДФ/ХДФ

Предлагаме натурален, бял и червен МДФ/ХДФ с дебелина 3, 4, 5 и 6 мм с размер на листа 2070 x 2440 мм


Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието.

Кратко описание на проекта: :Проектното предложение на „КОМФОРТ - 2008“ ООД е насочено към трансформиране на производствените му процеси по такъв начин, което да позволи преминаването на предприятието към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове.За целта е необходимо да се закупи следното високотехнологично оборудване - Автоматична линия за изработване на детайли от плочи, Плоско-печатен принтер, Автоматична фреза за изработване на прави зъби, Обработващ център с цифрово управление, CNC Обработващ център.


Краен получател: "КОМФОРТ - 2008" ООД


Обща стойност: 871 500 лв., от които 435 750 лв. безвъзмездно финансиране.


Начало: 28.06.2024 г.

Край: 28.06.2025 г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-625, "BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"


Бенефициент: "КОМФОРТ - 2008" ООД


Обща стойност: 262 595.60 лв., от които 131 297.80 лв. финансиране от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU и 131 297.80 лв. съфинансиране от "КОМФОРТ - 2008" ООД.


Начало: 21.09.2022 г.

Край: 21.07.2023 г.

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието.

Кратко описание на проекта: Проектното предложение е насочено към възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на фирмата. За тази цел потребностите на КОМФОРТ 2008“ ООД ще бъдат удовлетворени, с придобиване на нови технологии, чрез закупуване на ново оборудване - Автоматична линия за повърхностна обработка и Кабина за шприцване с водна завеса.


Краен получател: "КОМФОРТ - 2008" ООД


Обща стойност: 494 721 лв., от които 247 360.50 лв. безвъзмездно финансиране.


Начало: 18.04.2023 г.

Край: 18.04.2024 г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“,

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.077-1114-C01


Бенефициент: "КОМФОРТ - 2008" ООД


Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.


Начало: 20.01.2021 г.

Край: 20.04.2021 г.